Friday, December 10, 2010

keadaan seseorang ketika dalam kubur

HADIS 2
Keadaan Seseorang Ketika Dalam Kubur

Rasulullah s.a.w bersabda: "Tiga perkara akan menurut orang mati ke kuburnya, kemudian dua daripadanya akan balik dan tinggal satu bersama-samanya - ia akan diturut oleh keluarganya, hartanya dan amalnya, kemudian keluarganya dan hartanya akan balik, dan tinggallah amalnya bersama-sama dengannya."
Anas bin Malik r.a ( Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan al-Nasa’i)

HURAIAN HADIS 2
Rasulullah s.a.w bersabda: "Tiga perkara akan menurut orang mati ke kuburnya, kemudian dua daripadanya akan balik dan tinggal satu bersama-samanya - ia akan diturut oleh keluarganya, hartanya dan amalnya, kemudian keluarganya dan hartanya akan balik, dan tinggallah amalnya bersama-sama dengannya."

No comments: